Zónové ventily

Zobrazené 4 z 4 produktov

Zónové ventily

Zónové ventily slúži na riadenie smeru prietoku do jednotlivých zón hydraulických rozvodov (napr. Vykurovacích systémov, chladiacich systémov, rozvodov pitnej vody a pod.). Dvojcestné ventily iba zatvárajú alebo otvárajú jednotlivé hydraulické okruhy. Trojcestné tzv. "Hydraulické výhybky" z jedného spoločného vstupu smerujú prietok media do jedného z ďalších dvoch výstupov podľa toho, či sú zopnuté alebo vypnuté. Zónové ventily sa ďalej delia podľa druhu použitia, tlakov, teplôt a typov kvapalín, typov elektrických pohonov atď.