Časté otázky

Vaše nejčastější dotazy

Je možné na zariadenie HYDROSTOP získať nejakú dotáciu ako na kotol či nádrže na vodu?

Bohužiaľ zatiaľ nie je možné na obstaranie HYDROSTOP žiadnu dotáciu získať, aj keď sa o to snažíme. Prvým dobrým krokom v prideľovaní dotácií v oblasti hospodárenia s pitnou vodou, sú dotácie na obstaranie záchytných nádrží, pre znovu využitie dažďovej vody.

Dúfame, že aj na naše zariadenia HYDROSTOP bude v blízkej budúcnosti možné čerpať dotáciu, pretože záujem o úsporu pitnej vody sa v posledných rokoch, kedy je väčšina územia SR zasiahnutá suchom, začína zvyšovať.

Poisťovne do dnešnej doby stále nijako nezohľadňujú kladný ochranný efekt HYDROSTOP a neposkytujú zľavu na poistenie. Na zlepšenie tejto situácie pracujeme s niekoľkými poisťovňami.

Zariadenie HYDROSTOP môžete úplne voľne zakúpiťpriamo  v našom eshope alebo nás môžete osloviť pomocou kontaktného formulára či telefónu o individuálny prístup a riešenie vášho problému. Ukážeme vám, čo HYDROSTOP dokáže a aký by bol najlepšívariant riešenia pre Vašu konkrétnu požiadavku.

Áno. HYDROSTOP Vám na kľúč dodáme kdekoľvek v rámci Českej a Slovenskej republiky.
 

Áno môžete, najlepšie ak ste sám inštalatér alebo zdatný kutil, ktorý si so vsadením HYDROSTOP do vodovodného poriadku podľa návodu poradí.

Ak si nie ste istí inštaláciou sami, odporúčame inštaláciu zveriť overenému miestnemu inštalatérovi alebo firme, ktorá zaistí kvalitnú prácu so zárukou. HDYROSTOP je ochranné zariadenie, ktoré je bezpečné a jeho inštalácia do vodovodného poriadku nie je väčšinou nijako problematická, je však dôležité si uvedomiť že neodborná montáž môže spôsobiť viac škody ako úžitku z ušetrenej ceny za kvalitnú prácu.

Inštalácia komponentov HYDROSTOP je značne variabilná a možno ju individuálne prispôsobiť danému miestu, ktoré sa môže javiť prvotne ako nevhodné.

Štandardne je inštalačná dĺžka cca 50 cm pre byty, rodinné domy, rekreačné objekty, menšie prevádzky atď. Dĺžka zahŕňa elektroventil, prietokomer a uzatváracie guľové ventily, ktoré je nutné do potrubia vsadiť. Odporúčame tiež inštaláciu filtra pevných nečistôt a obtokového bypassu. Ak si myslíte, že by Vám do objektu nešiel HYDROSTOP nainštalovať, pokojne nás kontaktujte.

U väčších objektov, kde je nutné použiť väčší prietokomer a elektroventil sa nároky na rozmery zväčšujú, vzhľadom k rozmerom komponentov.

Nejedná sa však o nijako dramatický nárast, napr. pre dimenziu potrubia DN 50 je potrebný cca 1 m miesta. Tento typ inštalácie sa však týka veľkých administratívnych budov, škôl, firemných objektov a podobných objektov. Pre väčšinu inštalácií je však použitý najmenší variant HYDROSTOP.

Áno dá sa to. V prípade záujmu s Vami preberieme požiadavky a konkrétnu inštaláciu, pre ktorú by ste chceli HYDROSTOP využiť.

Keďže je HYDROSTOP primárne určený pre ochranu nehnuteľností dôjde pri výpadku el. prúdu k automatickému uzavretiu prívodu vody tiež, aby bol objekt ochránený pred vyplavením i po túto dobu. Pokiaľ užívateľ potrebuje zabezpečiť tečúcu vodu v prípade výpadku je možné vodu pustiť pomocou bypassu, ktorý sa vytvorí na vodovodnom potrubí pri inštalácii HYDROSTOP. Uzatvárací ventil možno tiež otvoriť pomocou magnetického nástavca, ktorý je dodávaný ako súčasť zariadenia. Pri obnovení dodávky el. prúdu uzatvárací ventil automaticky odblokuje prívod vody.

V prípade záujmu je možné úplne bežne objednať aj verziu HYDROSTOP v prevedení, kde nedochádza k uzavretiu prívodu vody pri výpadku el. prúdu. V čase výpadku el. prúdu je tak HYDROSTOP ako ostatné el. spotrebiče v objekte nefunkčný a objekt nie je chránený proti prípadnému vyplaveniu. Výhodou tejto verzie je, že odpadá starosť o zabezpečenie prívodu vody.

Zásadne však uprednostňujeme variantu HYDROSTOP, kedy je prívod vody bez el. prúdu uzavretý. Len tento variant zabezpečí úplnú ochranu objektu. Výpadky el. prúdu sú tiež veľmi vzácne a nie je tak väčšinou dôvod obávať sa problémov s manuálnym pustením vody.

Variantu, kedy je prívod vody aj pri výpadku el. prúdu otvorený, odporúčame vtedy, keď nie je možná inštalácia obtokového bypassu, alebo je uzatváranie pri výpadku veľmi nežiaduce z iných napr. technologických dôvodov.

HYDROSTOP je štandardne dodávaný s elektrickou prívodnou šnúrou, ktorú jednoducho pripojíte do elektrickej zásuvky rovnako ako ostatné domáce spotrebiče ako je váš televízor, počítač a iné.

Na HYDROSTOP poskytujeme 2 ročnú záručnú lehotu podľa platnej legislatívy SR.

HYDROSTOP nevyžaduje žiadnu pravidelnú údržbu. HYDROSTOP vykonáva vlastný automatický test funkčnosti uzatváracieho ventilu nezávisle na Vás, podľa interného nastavenia. Ak by vyhodnotil nefunkčnosť uzatváracieho ventilu tak Vás HYDROSTOP sám upozorní, že test nie je v poriadku a vy tak môžete kontaktovať výrobcu alebo dodávateľa zariadenia.

Napriek tomu Vám však môžeme pre Vašu istotu odporučiť tento test aspoň raz za pol roka vykonať manuálne pomocou funkcie TEST, ktorá je popísaná v užívateľskom manuáli. Vykonanie testu vám nebude trvať dlhšie ako 3minúty.