Hydrostop

Inteligentné zariadenia na ochranu Vášho majetku pred vyplavením a sledovanie spotreby vody

 • Zaisťuje nepretržitú ochranu 24 hodín denne.
 • Rozpozná nežiadúci únik a automaticky uzavrie prívod vody.
 • Informuje Vás o obmedzenom prívode vody.
 • Rozpozná aj malý únik vody, tzv. úkvap.
 • Umožňuje rozsiahle nastavenie podľa individuálnych potrieb užívateľa.
 • Možnosť ovládania zariadenia cez webové rozhranie.
Hydrostop

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? Myslíte si, že sa vás vyplavenie netýka?

Omyl - práve vyplavenie je najčastejšou príčinou majetkových škôd v domácnostiach, ktorá už postihla polovicu obyvateľov Slovenskej republiky! Všetkým týmto únikom vody vie zabrániť inovatívny "protipovodňový ventil" HIDROSTOP.

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? 1/2 obyvateľov Slovenskej Republiky bola postihnutá vyplavením.

K náhlemu úniku môže dôjsť kedykoľvek, kdekoľvek a bez varovania! Väčšina vyplavení sa odohrá, keď sú ľudia v práci alebo keď v noci spia a únik vody tak včas nezaznamenajú.

Voda dokáže nadělat spoustu škody Voda dokáže narobiť veľké škody

Škody spôsobené vyplavením dosahujú priemerne desiatky tisíc korún. Bežné je vyplavenie niekoľkých bytov alebo rozsiahle poškodenie rodinných domov (zničené podlahy, nábytok, steny, nosné konštrukcie, izolácie, problémy s plesňami, zvýšené náklady na vykurovanie, vysúšanie a ďalšie), kde sa škody šplhajú aj do desiatok tisícov eur!

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? 1/3 poškodených nedostane žiadnu náhradu škody.

Stres a starosti spojené s odstránením škôd a plnú cenu vášho majetku a nákladov Vám nikto nenahradí. Zničené spomienky v podobe rodinných fotografií alebo umeleckých diel Vám nikto nevráti, aj keď budete akokoľvek dobre poistení.

Kde všude může k úniku vody dojít? Kde všade môže k úniku vody dôjsť?

Väčšina únikov je spojená s prasknutím pružných spojovacích hadičiek k WC, vodovodným batériám, práčkam, umývačkám alebo s prasknutím pevného vodovodného potrubia.

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? 2/3 únikov vody sú zavinené prasknutým potrubím alebo hadičkami

Prietok vody prasknutou hadičkou k WC je priemerne 600 - 1000 litrov / hodinu! Menej časté, ale o to viac nebezpečné sú aj drobné úniky, ktoré sú spôsobené netesnosťami v potrubí. Dochádza tak k únikuvody pod dom či do jeho konštrukcie, a to aj po dobu niekoľkých mesiacov či rokov. Tieto úniky spôsobujú závažné poškodenie celej nehnuteľnosti. Vzniknuté škody musí majiteľ zaplatiť, vrátane množstva pretečenej vody.

Prečo zvoliť práve HYDROSTOP

Výhody zariadenia HYDROSTOP

Vyráběn a montován v České republice Vyrábaný a montovaný v Českej republike
Komponenty prvotřídní kvality Komponenty prvotriednej kvality
Rozpoznání cíleného odběru vody Rozpoznanie cieleného odberu vody
Poradentství a individuální přístup Poradenstvo a individuálny prístup
Ovládání zařízení pomocí počítače Ovládanie zariadenia pomocou počítača
Spolehlivá záruka a servis zařízení Spoľahlivá záruka a servis zariadenia

Kedy HYDROSTOP pomôže?

Najčastejšie prípady, pred ktorými Vás HYDROSTOP ochráni

Únik vodovodným potrubím objektu

Ak dôjde k úniku vody porušeným vodovodným potrubím v konštrukciách objektu, môže dôjsť k vážnemu poničeniu majetku alebo k nepatrnému úniku do konštrukcie. V oboch prípadoch dochádza k finančnej škode na úniku vody a predovšetkým na zničenom majetku. Protipovodňových ventil HYDROSTOP taký únik rozpozná a uzavrie hlavný prívod vody.

V prípade porušenia prívodnej hadičky k WC dochádza okamžite k úniku vody priamo do interiéru objektu a následnej škode na majetku. HYDROSTOP únik vody rozpozná a rozsiahlej škode z vyplavenia účinne zabráni.

Aj v prípade menších únikov, ktoré bezprostredne neohrozujú Váš majetok, môže dôjsť k škodám na úniku vody do odpadu. Bežné sú prípady v domácnostiach, kedy voda preteká záchodom celú noc. U väčších nehnuteľností bežne aj niekoľko dní či týždňov. Táto situácia sa za rok často opakuje. Cena za pretečenú vodu vystúpe aj do desaťtisícov korún. HYDROSTOP rozpozná aj tieto menšie úniky v podobe pretekajúcich WC a automaticky únik zastaví. Dôjde tak iba k minimálnym finančným stratám.

Ťažko rozpoznateľný únik, pri ktorom môže dôjsť k značnej strate vody a následnej finančnej škode zadesaťtisícoveur. Úplne bežné sú predovšetkým v letných mesiacoch prasknuté alebo netesniace záhradné hadice a príruby, ktorými môže dni či týždne unikať veľké množstvo vody. HYDROSTOP dokáže odhaliť aj tieto malé úniky a škode zabrániť.

Vývod poisťovacieho ventilu ohrievača vody býva často inštalovaný priamo do odpadu. V prípade netesnosti tak môže dlhodobo dochádzať k úniku vody, ktorý sa dá len veľmi ťažko rozpoznať. K zložitému vyšetrovaniu a následnému odhaleniu skrytého úniku dochádza až v momente obdržania vyúčtovania za spotrebovanú vodu, ktoré je neúmerne veľké. HYDROSTOP taký únik dokáže včas odhaliť a zastaviť.

V lepšom prípade dôjde následkom poruchy na vodovodnej batérii k úniku vody do odpadu. V horšom prípade k náhlemu tlakovému úniku vody priamo do interiéru objektu. HYDROSTOP tento únik zachytí.

K závade môže dôjsť vplyvom porušenia mechanickej alebo elektronickej časti spotrebiča. Dôjde tak k nepretržitému dopúšťaniu a následnému úniku vody do interiéru objektu. HYDROSTOP túto nehodu včas zastaví.

K zlyhaniu človeka môže dôjsť kedykoľvek. Predovšetkým deti alebo cudzí návštevníci vodou bežne plytvajú. Otvorený kohútik na WC verejné budovy, napúšťanie vane prerušené spánkom, zabudnuté napúšťanie záhradnej nádoby či zalievanie a mnoho podobných únikov môže človek zapríčiniť svojím neopatrným alebo nedbanlivým konaním. A to pod vplyvom únavy či stresu. HYDROSTOP tomuto plytvaniu zabráni.

Kam je HYDROSTOP vhodný

Aké druhy nehnuteľností dokáže ochrániť?
Rodinné domy Rodinné domy

HYDROSTOP je vhodný pre väčšinu novostavieb i starších domov. Ideálne sa inštaluje do technickej miestnosti, vodoinštalačné šachty alebo pivničných priestorov. Je prachu aj vode odolný so stupňom krytia IP65. Na ochranu celého domu stačí iba jedno zariadenie.

Bytové domy Bytové domy

HYDROSTOP možno inštalovať aj do bytových jednotiek, do ktorých je privedená studená a teplá voda oddelene. Jedno zariadenie je schopné chrániť oba tieto prívody súčasne a zároveň môže byť použité aj pre viac bytov. Najvhodnejším variantom je však využiť HYDROSTOP pre každý byt samostatne.

Komerční budovy Komerčné budovy

Aj väčšie komerčné objekty je možné ochrániť jedným zariadením, a to vďaka použitiu unikátnych funkcií (napr. nulovanie pretečeného množstva vody alebo rozpoznanie cieleného odberu). Tieto funkcie výrazne znižujú prípadné uniknuté množstvo vody pri havárii.

Komerční budovy Verejné budovy

Inštalácia do verejných budov je obdobná ako inštalácia do budov komerčných. Je možná aj dodatočná inštalácia ďalších HYDROSTOP pre zvýšenie ochrany samostatných archívov, vedeckých pracovísk, laboratórií či iných priestorov.

Inštalácia HYDROSTOPU

Z čoho sa skladá a ako funguje?
 • Vodárenský (fakturačný) vodomer
 • Uzatvárací ventil
 • Filter nečistôt
 • Elektromagnetický uzatvárací ventil
 • Impulzný prietokomer
 • Elektronická riadiaca jednotka
 • Vstup pre pripojenie alarmu, tlačidlá, ...
 • Vstup el. prúdu 230/50Hz
 • Obtokový bypass
 • Skladá sa z elektronickej riadiacej jednotky, vlastného impulzného prietokomeru a elektromagnetického uzatváracieho ventilu.
 • Inštaluje sa do vodovodného rozvodu spravidla ihneď za filter pevných nečistôt a vodárenský (fakturačný) vodomer. Doporučené je vytvorenie obtokového bypassu (viď. Ilustračná schéma). Môže byť umiestnený vo vodoinštalačnej šachte, technickej miestnosti alebo v pivničných priestoroch. Prípadne na inom mieste vodovodného rozvodu, ktoré je vhodné pre umiestnenie HYDROSTOPU.
 • Riadiaca jednotka HYDROSTOP prijíma z impulzného prietokomeru informácie o pretekajúcej vode a podľa zadaných limitov vyhodnotí prípadný odber vody ako nadlimitný únik alebo drobný úkvap a prívod vody uzavrie. Alebo odber vody rozpozná ako cielený a nijako nezasahuje.

Príklady inštalácií u našich zákazníkov

Šetrí životné prostredie Príklad: pretekajúce WC - bežné v domácnostiach, komerčných i verejných budovách
Únik s prietokom 0,066 litra/s = 4 l/1 min = 240 l/h = 5,5 m3/24h
Dĺžka úniku Cena úniku Únik vody
deň 468 Kč 5 500 l
týždeň 3 273 Kč 38 500 l
mesiac 13 092 Kč 154 000 l
rok 157 104 Kč 1,85 mil. l
Myslíte, že je to príliš? Znížme teda prietok na polovicu = 0,033 l/s.
Dĺžka úniku Cena úniku Únik vody
deň 234 Kč 2 750 l
týždeň 1 637 Kč 19 250 l
mesiac 6 548 Kč 77 000 l
rok 78 576 Kč 924 000 l
Stále veľké množstvo vody? Poďme teda ešte nižšie na prietok len = 0,016 l/s
Dĺžka úniku Cena úniku Únik vody
deň 117 Kč 1 375 l
týždeň 819 Kč 9 625 l
mesiac 3 276 Kč 38 500 l
rok 39 276 Kč 462 000 l

Pozor: 462 000 uniknutých litrov vody z jedného "zanedbateľne" pretekajúceho WC je priemerná ročná spotreba piatich domácností a 1700, - EUR škoda.

Cena vody zvolená na výpočet v príklade je 3,5 EUR/m3.

Zariadenie HYDROSTOP spomínané úniky zastaví! Bolo vyvinuté práve na ochranu pred dlhodobými a náhlymi únikmi vody, ktoré páchajú značné škody nielen na majetku, ale aj na životnom prostredí. A to práve vplyvom zbytočných ročných strát v rádoch miliónov litrov pitnej vody.

Hydrostop

Ochráňte Váš majetok pred vyplavením a sledujte spotrebu vody.