Elektroventily

Zobrazené 8 z 8 produktov

Elektroventily

Elektromagnetický ventil je elektrickým prúdom aktivovaný ventil, ktorý sa zvyčajne používa na riadenie prúdenia kvapaliny (voda vo vykurovacom systéme, pitná voda, nemrznúca kvapalina atď.) V hydraulických systémoch. Pracovný rozsah napätia elktroventilů môže byť v rozsahu 12-48 V DC až 110-230 V AC. Ventily sa môžu používať aj na iné médiá ako je vzduch, para atď. Elektroventily sa dajú deliť do rôznych skupín podľa konštrukcie ako sú zónové ventily, s pomocným zdvihom, priamo ovládané atď. Alebo podľa druhu média (pitná voda, para, atď.) Pre ktorý sú určené.